Codziennie (co dzień) [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
codziennie

lub

co dzień

przysłówek Codziennie (co dzień) przywoził świeże pieczywo.