Ciągnąć [synonimy]

  • Holować.
  • Włóczyć.
  • Wlec.
  • Prowadzić.
  • Suwać.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]