Ciągły [synonimy]

  • Stały.
  • Nieustanny.
  • Bezustanny.
  • Ustawiczny.
  • Wieczny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]