Ciągle [synonimy]

  • Stale.
  • Wciąż.
  • Wiecznie.
  • Przez cały czas.
  • Nieustannie.
  • Nieprzerwanie.
  • Ustawicznie.
  • Bez ustanku.
  • Bezustannie.
  • Zawsze.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]