Ciągoty

Jagienka stale opiekował się Zbyszkiem ponieważ jego zawsze brały ciągoty.