Reumatyzm

Reumatyzm łamie dziadka i przepowiada pogodę.