Znane cytaty Cypriana Kamila Norwida

  • „Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej” [„Przeszłość”].
  • „Jeżeli (Polska) ma być demokratyczna, to niech pod carem na wieki zostanie” [„Fraszka”].
  • „Niewolnicy wszędzie i zawsze niewolnikami będą – daj im skrzydła u ramion, a zamiatać pójdą ulice skrzydłami”[ Reakcja poety na postrzeganie prze emigrantów  carskiej amnestii z roku 1856].
  • „Ojczyzna – to wielki zbiorowy obowiązek” [„Moja ojczyzna”].
  • „Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna” [„Rozmowa umarłych”].
  • „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów Nieba…. Tęskno mi, Panie…” [„Moja piosnka II”].
  • „Ideał sięgnął bruku” [„Fortepian Szopena”].
  • „Heroizm nie jest w samych bitwach, ale na wszystkich polach życia i nieustannie. Owszem bitwy dlatego tylko bywają, iż heroizm nie bywa pierwej na polach życia praktykowany” [List do Józefa Lussakowskiego].
  • „Redakcja jest redukcją” [„Ad leones!”].
  • „Polacy są wspaniałym narodem i bezwartościowym społeczeństwem” [.