Ciepły [synonimy]

  • Ciepławy.
  • Rozgrzany.
  • Gorący.
  • Wrzący.
  • Rozpalony.
  • Upalny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]