Ciepło [synonimy]

  • Cieplik.
  • Gorąco.
  • Spiekota.
  • Upał.
  • Skwar.
  • Żar.
  • War.
  • Temperatura.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]