Cieśnina [synonimy]

  • Przesmyk.
  • Gardziel.
  • Szyja.
  • Otwór.
  • Wgłębienie.
  • Wąwóz.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]