Ciężar [synonimy]

 • Brzemię.
 • Kłopot.
 • Niewygoda.
 • Niedogodność.
 • Gramatura.
 • Kula u nogi.
 • Garb.
 • Utrudnienie.
 • Jarzmo.
 • Trudność.
 • Masa.
 • Obciążenie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]