Ciułać [synonimy]

  • Gromadzić.
  • Oszczędzać.
  • Składać.
  • Odkładać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]