Cofać się [synonimy]

  • Odstępo2wać.
  • Wycofywać się.
  • Wracać.
  • Zmieniać trasę.
  • Dać krok do tyłu.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]