Cudzoziemiec [synonimy]

  • Obcy.
  • Obcokrajowiec.
  • Przybysz.
  • Obcoplemieniec.
  • Emigrant.
  • Imigrant.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]