Cudzy [synonimy]

  • Obcy.
  • Zamorski.
  • Cudzoziemski.
  • Zamiejscowy.
  • Imigracyjny.
  • Zagraniczny.
  • Obcokrajowy.
  • Obcoplemienny.
  • Egzotyczny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]