Cykl [synonimy]

  • Ciąg.
  • Seria.
  • Zbiór.
  • Porcja.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]