Cmentarz [synonimy]

  • Cmentarzysko.
  • Katakumby.
  • Kirkut.
  • Miasto umarłych.
  • Miejsce wiecznego spoczynku.
  • Nekropola.

 

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]