Beksa [synonimy]

  • Płaksa.
  • Mazgaj.
  • Mazepa.
  • Cykor,.
  • Płaczek.
  • Lebiega.
  • Beksa-lala.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]