Siedmiu przeciw Tebom [mitologia]

 • Wyprawa siedmiu wodzów przeciw Tebom.
 • Zorganizował ją Adrastos w celu odzyskania tronu tebańskiego należnego Polinejkesowi, którego wygnał Eteokles.
 • Oprócz Adrastosa i Polinejkes brali w niej udział:
  • Amfiaraos,
  • Kapaneus,
  • Hippomedon,
  • Tydeus,
  • Partenopajos.
 • Po drodze do Teb członkowie wyprawy ustanowili nemejskie igrzyska (Hypsipyle).
 • pod murami Teb zginęli wszyscy z wyjątkiem Adrastosa.
 • Polinejkes i Etokles zginęli w bratobójczym pojedynku.
 • W dziesięć lat później Adrastos poprowadził wyprawę Epigonów.

 

Wg Szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły