Co niemiara [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
 co niemiara przysłówek

(wiele)

Zobaczył co niemiara eksponatów.