Co najmniej [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
 co najmniej przysłówek Był stary, miał co najmniej osiemdziesiąt lat.