Cokolwiek [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
 cokolwiek zaimek rzeczowny nieokreślony Cokolwiek powiedział, ona wszystko negowała.