Co to znaczy zrozumieć tekst?

ANALIZA

 • charakterystyka nadawcy wypowiedzi,
 • opis ukazanej rzeczywistości,
 • wskazanie funkcji świata przedstawionego,
 • określenie stylu i cech języka,
 • wskazanie funkcji środków językowych.

INTERPRETACJA

 • odczytanie sensów dosłownych i przenośnych tekstu,
 • wyjaśnienie sensów w zakresie przedstawionej rzeczywistości,
 • poszukiwanie sensów nadrzędnych.

WARTOŚCIOWANIE I OCENIANIE

 • odszukanie wartości dzieła,
 • określenie wartości etycznych,
 • rozpoznanie wartości estetycznych,
 • ocena prawdziwości przedstawionych idei, poglądów, ,postaw bohaterów.