Skróty biblijne

  • Dzięki nim łatwo można powołać się na odpowiedni fragment Biblii i go odnaleźć.
  • Na pierwszych stronach wszystkich wydań Biblii znajduje się wykaz skrótów poszczególnych ksiąg (bez kropki po skrócie).
  • Po skrótowej nazwie księgi występuje numer rozdziału, następnie zaś numer wersetu.
  • Przykład:
    • Wj 20,2-17 = Księga Wyjścia, rozdział 20, wersety od 2 do 17,
    • 1 Kor 13, 11 = 1 List do Koryntian św. Pawła, rozdział 13, werset 11.