Coben Harlan

Bywa, iż nauczyciele zapominają, że życie to nie lekcja w klasie (Harlan Coben).