Coelho Paulo

Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy (Paulo Coelho).