Comte August – twórca filozofii pozytywnej

August Comte *1798-1857) uznawany jest za twórcę filozofii pozytywnej, inaczej pozytywizmu. Ten francuski matematyk to pierwszy w dziejach filozof, absolwent uczelni technicznej.

Comte uważał, że przedmiotem wiedzy pozytywnej są empirycznie sprawdzalne fakty, szczególne uznanie kierował w stronę nauk przyrodniczych, które badają fakty poddające się weryfikacji. Uważał, że nauki przyrodnicze są doskonałym wzorem dla filozofii i wszelkiej myśli.

Podkreślał, że wiedza ma rzetelnie opisywać świat i pomagać w tworzeniu lepszego społeczeństwa. Nauka i filozofia pozytywna miały zastąpić w nowoczesnym społeczeństwie religię, bowiem tak samo objaśniają człowiekowi rzeczywistość i dają mu poczucie pewności w świecie.