„Confiteor” Stanisław Przybuszewski

 • Ukazał się w 1899 roku na łamach krakowskiego tygodnika ” Życie”.
 • Autorem był Stanisław Przybyszewski, najgłośniejsza i najbardziej kontrowersyjna postać okresu Młodej Polski.
 • Artykuł to rodzaj manifestu i młodopolskiego rozumienia sztuki i roli artysty w społeczeństwie.
 • Stanowił również zdecydowane i stanowcze przeciwstawienie się pozytywizmowi (np. pracy u podstaw).
 • Stanowił także wskazanie nowych dróg rozwoju poezji.
 • Postawę Przybyszewskiego określano mianem modernistycznego estetyzmu, który wyrażał się w haśle „sztuka dla sztuki”.
 • Przybyszewski gardził sztuką demokratyczną „sztuką dla ludu”.
 • Przeciwstawiał jej sztukę elitarną, tworzoną dla wybranych, wielkich, a nie zwykłych zjadaczy chleba.

 • Tytuł artykułu „confiteor” oznacza po łacinie „wyznaję” (początkowe słowo jednej z modlitw odmawianej przez księdza odprawiającego mszę).
 • Taki tytuł sugerował wyznaniowy charakter manifestu.
 • Chodziło prawdopodobnie o „wyznanie wiary literackiej”.
 • Wg Przybyszewskiego „sztuka jest celem samym w sobie”.
 • Wyraźnie widać tu hasło uwolnienia sztuki spod jakichkolwiek idei, założeń politycznych czy społecznych.
 • Jeśli bowiem sztuka komuś lub czemuś ma służyć to staje się co najwyżej „biblią ubogich” przeznaczoną dla ludzi, którzy nie potrafią samodzielnie myśleć.
 • Sztuka powinna być uniwersalna, a nie moralizująca, bawiąca czy pouczająca.
 • Ponadto powinna być ponadnarodowa i być „odbiciem absolutu duszy”.
 • Artysta powinien zaś być kapłanem sztuki, wyzbyć się chęci przewodzenia czy służenia społeczeństwu, idei lub celom narodowym.
 • Artysta to wolny, czysty, niezależny byt stojący ponad wszystkim, tj. życiem, światem czy przeciętnymi ludźmi.
 • Skoro sztuka jest odbiciem duszy to zdążając w kierunku metafizyki powinna poznawać tajniki „nagiej duszy ludzkiej”.