Coraz

Oznajmiam: coraz lepsza Holandia, coraz słabsza Serbia (siatkówka kobiet).