Fachowo

Gra Serbek jest wyjątkowo uboga (siatkówka kobiet).