Coś innego

Od kiedy „świnia” i „suka” są wyrazami wulgarnymi? Chyba, że miałeś na myśli co innego?