Tekla [patronka chrześcijańska]

 • Urodziła się w I wieku prawdopodobnie w Ikonium (obecnie Turcja.
 • Dzięki naukom Pawła Apostoła nawróciła się i przyjęła chrzest.
 • Została nie tylko uczennicą, ale i towarzyszką podróży apostolskich Pawła.
 • Złożyła śluby czystości, chociaż rodzice biciem i katowaniem próbowali ją zmusić do małżeństwa.
 • W czasie prześladowań chrześcijan została skazana na śmierć na stosie.
 • Cudownie uratowała ją ulewa z gradem, która zgasiła stos.
 • Uznano to za cud.
 • Następnie razem z Pawłem Apostołem udała się do Antiochii.
 • Tam pewien poganin  zalecał się do niej, ale odrzuciła go.
 • Wtedy zadenuncjował ją jako chrześcijankę.
 • Skazano ją na pożarcie przez wygłodzone dzikie zwierzęta, ale i tym razem została uratowana.
 • Dalej podróżowała z apostołem, by na starość wrócić do swej ojczyzny.
 • Zmarła jako pustelniczka śmiercią naturalną w wieku 80 lat.

 • Imię Tekla pochodzi od słów theos = Bóg i kleos = sława, co oznacza osobę, którą czeka boska chwała.
 • Święta Tekla jest patronką:
  • umierających,
  • cierpiących na choroby oczu,
  • wzywana jest w przypadku zarazy oraz zagrożenia ogniem.
 • Dzień św. Tekli to 29 września.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]