Coś małego

We fraszce „Na lipę” jakieś zwierzątka wyrabiają miód.