„Europa w rodzinie” Marii Czapskiej

  • Książka, z 1970 roku, która nawiązuje  do utworu Cz. Miłosza „Rodzinna Europa” (1959).
  • Jest znakiem polskości i patriotyzmu autorki.
  • Zadeklarowała swe korzenie polskie i wytrwała w tym do końca swych dni.
  • Autorka dzięki dokumentom rodowym cofa się w swej opowieści do końca XVIII wieku.
  • Przypomina historię Mayendorffów , Stackelbergów, Thunów, Czapskich.
  • Sam byłą spokrewniona z najbardziej znakomitymi rodami w Polsce, Niemczech i Francji.
  • Wiele fragmentów to obrazy z dzieciństwa i młodości autorki.
  • Swą relację Czapska kończy na 1918 roku.
  • Ze swadą opowiada o kresach wschodnich i wielonarodowym środowisku, w którym wzrastała.