„Eneida” Wergiliusza [Księga druga]

 • Eneasz na prośbę Dydony opowiada swoje dzieje.
 • Relacja o wojnie trojańskiej rozpoczyna się od opowieści o pozorowanym odejściu Greków spod Troi.
 • Następnie przedstawia historię pozostawienia w obozie wielkiego drewnianego konia, rzekomego daru dla obrońców miasta.
 • Snuje opowieść, jak w jego wnętrzu skryli się greccy wojownicy.
 • Przypomina przestrogi Laokoona  i wieszczki Kasandry, których Trojanie nie usłuchali.
 • W nocy wojownicy opuścili drewnianą konstrukcję  i otworzyli bramy miasta, by wdarli się do niego pozostali wojowie.
 • Eneaszowi we śnie ukazał się Hektor, nakazując ucieczkę z miasta.
 • Niestety – Eneasz nie posłuchał rady, chciał walczyć i zorganizować  opór, ale Achajowie uzyskali przewagę.
 • Doszło w w mieście do krwawej rzezi.
 • Eneasz wspierany przez swą matkę  – Wenus, uciekł z miasta , a na własnych plecach wyniósł jeszcze swego ojca Anchizesa,.
 • za rękę prowadził synka Askaniusza-Julusa.
 • Żona zaginęła w trakcie ucieczki. Eneasz nie chciał jej zostawić i powrócił do miasta.
 • Nie znalzł jej, ale spotkał jej ducha, który nakazał mu udać się  do Lacjum, gdzie czekał na niego tron i królewska żona.