Coś podobnego

Choroby przenoszą się z rośliny na roślinę, a niekiedy nawet z roku na rok.