Cośkolwiek [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
cośkolwiek zaimek rzeczowny nieokreślony Zabiorę cośkolwiek, żeby nie było mu przykro.