Coś [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
coś zaimek rzeczowny nieokreślony Napisała coś na maleńkiej bibułce.
partykuła

(niepewność)

Coś niewyraźnie wyglądasz.