Co rok (co roku) [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
co rok

lub

co roku

przysłówek Co rok (co roku) odpoczywamy w tym samym pensjonacie.