Cóż [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
cóż wzmocniony zaimek co O cóż mu znowu chodzi?!
wzmocniona partykuła co Cóżeś taki markotny?