Cudnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
cudnie przysłówek Cudnie pachniało w jej ogródku.