Czarno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
czarno przysłówek Czarno widział przedstawiane mu perspektywy.