Croceańska koncepcja sztuki

  • Oryginalna koncepcja estetyczna z początku XX wieku.
  • Sformułował ją filozof i estetyk włoski Benedetto Croce (1866-1952).
  • Jego koncepcja była w opozycji wobec dziewiętnastowiecznego pozytywizmu.
  • Traktowała dzieło sztuki jako ekspresję osobowości artysty, który tworzy poza moralnością i prawdą.
  • Croceanizm był rodzajem obrony autonomii aktu twórczego, podkreślał jego samorodny charakter.
  • Croce postulował ocenę dzieła wyłącznie ze względy na jego wartość artystyczną i niepowtarzalność.
  • Twórca koncepcji odrzucał wszelkie syntezy historycznoliterackie.
  • Opowiadał się za analizami pojedynczych tekstów literackich.