CV

CV

Co to jest CV?

Skrót CV pochodzi od łacińskiego Curriculum Vitae – przebieg życia (łac. curriculum bieg, tor gonitwy, rydwan) – spopularyzowana przez ogłoszenia firm międzynarodowych, forma życiorysu zawodowego, sporządzonego według określonych zasad (forma bezosobowa, układ sformalizowany). Zadaniem Twojego CV jest skłonienie czytającego do zaproszenia Cię na rozmowę kwalifikacyjną.

 

……………………………………………………………………….

 

DATA URODZENIA –  ………………………

 

OBYWATELSTWO – ………………………

 

ADRES –   ……………………………………………………………

 

( +48  ………………………

 

EMAIL – …………………………

 

 

 

 

 

PROFIL ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

 

UMIEJĘTNOŚCI ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

 

 
WYKSZTAŁCENIE

 

 

 

 

 

ZAINTERESOWANIA

 

 

 

  ………………………………………………………………….…………..
  ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

 
 
……… …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..