Cyganeria Krakowska

  • Młodopolska cyganeria egzystowała w Krakowie.
  • Ich zasadniczym celem było zobrazowanie  swej odrębności, odróżnienie od pozostałych członków społeczeństwa.
  • Propagowali nieustabilizowany i bezładny tryb życia i bulwersowanie innych.
  • Szczycili się brakiem dochodów, pewną nieodpowiedzialnością finansową .
  • Cechą charakterystyczną były też niezwykłe stroje.
  • W ówczesnym Krakowie było wiele kręgów cyganerii.
  • Ciekawą grupa był krąg artystyczny Stanisława Przybyszewskiego.
  • Należał do niego Boy-Żeleński.
  • Boy napisał o nim już po wielu latach, w 1932 roku w szkicach zatytułowanych „Znaszli ten kraj?” (Cyganeria krakowska) malowniczo opisując tamte czasy, wzbogacając je wieloma anegdotami.