Cykl filmowy

  • Szereg niepowiązanych ze sobą fabularnie filmów jednego autora lub kilku twórców.
  • Utrzymane są w podobnej poetyce, ukazują zbliżoną rzeczywistość.
  • Nie są jednak połączone w całość.
  • Stanowią produkt różnych realizacji (np. w czasie).
  • Przykładem cyklu są „śląskie filmy” Kazimierza Kutza.