„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza [Księga I „Gospodarstwo” – wydarzenia]

 • Inwokacja skierowana do Litwy, jako otwarcie I księgi.
 • Przyjazd do dworu w Soplicowie młodego panicza – Tadeusza Soplicy, wiele lat pobierającego nauki poza domem stryja.
 • Powitanie z domem i ukochanymi miejscami.
 • Zdziwienie zmianami w dawnym jego pokoju (damskie ubrania, rekwizyty kobiece).
 • Powitanie młodzieńca przez Wojskiego, opowieść o gościach, w tym wielu młodych panien.
 • Przypomnienie o zamku Horeszków i próbie zakończenia sporu.
 • Spotkanie ze stryjem i gośćmi wracającymi z lasu (Podkomorzym z rodziną, Asesorem i rejentem (urzędnikami sądowymi), Rosjaninem Rykowem.
 • Przygotowania do wieczornej uczty, przeniesienie spotkania do zamku bez zgody innych, przez Woźnego Protazego do zamku, wyjaśnienie ogromem gości.
 • Rozpoczęcie uczty, roztargnienie Tadeusza wywołane próbą znalezienia dziewczyny, którą spotkał wcześniej.
 • Uchybienie grzeczności brak zainteresowania pannami wokół.
 • Nauka o grzeczności wygłoszona przez Podkomorzego.
 • Pojawienie się w sali pięknej kobiety.
 • Pomyłka Tadeusza.
 • Spór pomiędzy Asesorem i Rejentem o charty (kusego i Sokoła).
 • Propozycja Podkomorzego, by spół rozstrzygnięto na polowaniu.
 • Rozmowa Woźnego z Sędzią.
 • Temat emisariuszy, którym jest prawdopodobnie ks. Robak.
 • Pojawienie się Robaka w komnacie Sędziego.