„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza [Księga II „Zamek” – wydarzenia]

 • Polowanie wczesnym rankiem.
 • Spóźnienie Hrabiego.
 • Zachwyt „urodą” zamku Horeszków o poranku.
 • Spotkanie z Gerwazym.
 • Opowieść starego sługi Stolnika o zamku, zaproszenie do zwiedzania, historia miłosna Ewy i Jacka Soplicy (czarna polewka, odmowa ręki Ewy), napaść Moskali na zamek, zastrzelenie Stolnika, próba zabicia Jacka przez Gerwazego).
 • Zachwyt Hrabiego opowieścią.
 • Zmiana decyzji, wycofanie się z podpisania ugody w sprawie zamku.
 • Przejazd przez sad i zachwyt młoda dziewczyną.
 • Śniadanie w Soplicowie, poranne picie kawy (opis rytuału).
 • Rozmowa Tadeusza z Telimeną.
 • Opowieść Rejenta o angielskich zwyczajach myśliwskich.
 • Rozmowy przy stole, opowieść Telimeny o jej piesku, dalszy spór o charty, rozsądzenie go przez ks. Robaka.
 • Propozycja Telimeny dotycząca wyprawy na grzyby.