Cyprian [patron chrześcijański]

 • Wielki polski poeta- Cyprian Kamil Norwid –  może być jedyny znany właściciel tego pięknego imienia.
 • Przynajmniej jeden z przedstawionych na stronie Cyprianów jest postacią bardzo romantyczną.

Cyprian z Kartaginy:

 • Urodził się w Antiochii (obecnie Syria).
 • Pochodził z rodziny pogańskiej.
 • Wg legend był pogańskim czarownikiem.
 • Pewnego razu poznał młodą i piękną chrześcijankę – Justynę.
 • Z miłości do niej przeszedł na chrześcijaństwo.
 • Przyjął chrzest i wraz z ukochaną prowadził bogobojne życie.
 • Było ono pełne pokuty i umartwiania.
 • Swym postępowaniem zasłużył sobie na piastowanie stanowiska biskupa Antiochii.
 • Zarówno on, jak i Justyna, ponieśli męczeńska śmierć około 304 roku.

 • Dzień św. Cypriana z Antiochii to 26 września.

 

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]