Pokolenia

Całka całki to jak córka córki, czyli wnuczka.